כיצד מכשירים תנור אפיה לפסח?

14-03/oven-cleaning-600.jpg

הכשרת תנור לפסח

זהו התהליך המקובל להכשרת תנור אפיה לפסח:

  1. ניקיון – יש לנקות ביסודיות את התנור באמצעות תכשיר ניקוי קאוסטי (מסיר שומנים). יש להקפיד לנקות היטב את ריצפת התנור, התקרה, הצדדים, כל הפינות והחריצים, הדלת וצירי הדלת ואת השטח מאחורי המבערים.[1] אם לתנור יש מאוורר (טורבו), צריכים לרסס גם אותו בחומרי ניקוי ולנקותו ככל שאפשר.[2]
  2. המתנה – לאחר הניקוי היסודי יש להמתין 24 שעות ללא שימוש בתנור. [3]
  3. ליבון – יש לחמם את התנור לחום מקסימאלי במשך פרק זמן מסוים כמפורט בהמשך.
14-03/koshering-ovens.jpg

כללי הליבון

כל כלי המשמש לחימום אוכל ללא נוזלים, יש להכשירו לפסח ע”י “ליבון” – דהיינו חימום הכלי לדרגת חום גבוה, כך שכל טעם של אוכל חמץ שנבלע בו, נשרף או נפלט החוצה. ישנן שתי דרגות של ליבון:

  • ליבון חמור: הכלי מתחמם עד שצבעו הופך לוהט או שניצוצות ניתזים ממנו. הטמפרטורה הנדרשת לכך היא כ-490 מעלות צלסיוס. ליבון זה נדרש כאשר הכלי החם בא במגע ישיר אם האוכל ללא נוזלים. הוא שורף לחלוטין את כל שאריות האוכל ואת הטעם שנבלע בכלי. לא נדרש זמן המתנה של 24 שעות לפני ליבון חמור.
  • ליבון קל: מחממים את הכלי עד שמגיע לחום שאילו היה חוט או קש נוגע בצדו השני(זה שאינו חשוף לאש) היה נשרף. הטמפרטורה הנדרשת לכך היא בין 192 עד 288 מעלות צלסיוס תלוי במשך זמן החימום. [5] ליבון קל, בדומה להגעלה (הכשרה במים רותחים), מיועד להכשרת כלים ששימושם בבישול בנוזלים, כגון סירים או סכו”ם. כאשר בכלים אילו ישנם סדקים או חורים שקשה לנקות מתוכם את החמץ, ההגעלה אינה מועילה וחייבים ליבון, אלא שבמקרים אלו, מספיק ליבון קל במקום ליבון חמור [4]. לפני ליבון קל, האשכנזים נוהגים להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון בחמץ, כדי לפגום בטעם החמץ הבלוע.

האם תנורי אפיה חייבים בליבון?

ישנה מחלוקת אחרונים לגבי הדרך להכשרת תנור אפיה לפסח. יש סוברים שתנור אפיה דורש הכשרה בליבון חמור – זאת אומרת, חימום פנים התנור ע”י ברנר עד לקבלת צבע לוהט [6]. מאחר שפתרון זה אינו מעשי בתנורים ביתיים מהחשש שהם עלולים להינזק, אותן דעות ממליצות לקנות תנור חדש (או טוסטר אובן) לשימוש בפסח ולא להכשיר בכלל את תנור החמץ. [7][11] למעשה, רוב הדעות היום מסכימות שיש מקום להקל ולהכשיר תנור ביתי בליבון קל. [8] הסיבה העיקרית לכך היא שבדרך כלל האוכל אינו בא במגע ישיר עם דפנות התנור אלא נאפה בתוך תבניות. לזה מצרפים עוד כמה ספיקות הלכתיות ובכך מאפשרים הכשרת התנור ע”י חימומו לחום המקסימאלי (250-300 מעלות) במשך שעה או שעתיים. [9]ברור שלפני ליבון קל יש לנקות היטב את כל התנור, כולל הפינות, החיבורים, הדלת והצירים. בגלל הקושי בניקוי יסודי של התנור, יש ממליצים לכסות את דפנות התנור באלומיניום בנוסף לליבון הקל.[10]

הכשרת תנור פירוליטי (ניקוי עצמי)

14-03/pyrolitic-600.jpg תנור פירוליטי הינו תנור אפיה עם ניקוי עצמי אשר מגיע לטמפרטורה גבוהה של בערך 500 מעלות צלסיוס. כפי שצוין לעיל, בטמפרטורה זו, כל שאריות הלכלוך שבתנור נשרפות לחלוטין. תהליך זה נחשב לליבון חמור גם על פי רוב הדעות המחמירות. עקרונית, הניקוי הפירוליטי גם מנקה וגם מכשיר את התנור לפסח, כך שאין צורך לנקותו מראש ולהמתין 24 שעות (לאשכנזים). אולם, ישנם מספר נקודות חשובות שצריכים לדעת לגבי הכשרת התנור. המכון המדעי-טכנולוגי להלכה בירושלים מדד את הטמפרטורות בתנור במהלך הפעלת הניקוי עצמי (בתנור מתוצרת סאוטר) ומצא כי בעוד שהחלק הפנימי של התנור הגיע לטמפרטורה הרצויה (כ- 500°), אזורי המתכת המקיפים את דלת תנור הגיעו ל-220-250 מעלות בלבד. זאת בשל אטם גומי שמונע מהחום להתפשט מחוץ לתנור. לכן, הרב לוי יצחק הלפרין, העומד בראש המכון, ממליץ למהדרים להסיר את האטם בתהליך ניקוי העצמי כדי לאפשר לחום להתפשט לפינות של הדלת. עם זאת, הרב הלפרין מציין שאין חובה להסיר את האטם, כי חום של 200 מעלות נחשב לליבון קל וזה מספיק להכשרת פינות הדלת[12]. עם זאת, על מנת שהליבון הקל יהיה אפקטיבי, יש לנקות היטב את השפה החיצונית של התנור ואת כל האזורים המקיפים את הדלת כולל האטם ולהמתין 24 שעות לפני הפעלת הניקוי עצמי. (אין צורך לנקות את החלק הפנימי של התנור מראש). בנוסף, ישנן דעות שממליצות לכסות את דלת התנור ברדיד אלומיניום אחרי הניקוי העצמי [13] – אחרים סוברים שאין כל צורך בכך. [14]   חשוב: האמור לעיל נכון רק לגבי תנור פירוליטי ולא לתנור קטליטי. בתנור קטליטי, אין הניקוי נחשב להכשרה.

קישורים באותו נושא

[1] כתמים שנשארים לאחר ניקוי בחומר חריף (כמו מסיר שומנים), נחשבים כלא ראויים לאכילת כלב ואינם חמץ.  
[2] “המטבח הכשר” מאת הרב בנמימין פורסט פרק 15, עמוד 10 (ראה קישורים לעיל)
[3] הכשרת תנור לפסח, “דין” -בית ההוראה המרכזי- מכון ירושלים לדיינות.
[4] אורח חיים, תנ“א, ד כלים שמשתמשים בהם על ידי האור [האש] כגון שפודים ואסכלאות [רשתות לצליית בשר] וכיוצא בהם, צריכים ליבון; והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהם. הגה: ויש מקילין אם נתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ ונוהגין כסברא ראשונה בכל דבר שדינו בליבון, אבל דבר שדינו בהגעלה [הכשרה במים רותחים], רק שיש בו סדקים או שמחמירין ללבנו, סגי בליבון קל כזה.
[5]
Master list Of Temperatures – OU
[6]  Halachos of Pesach” By Rabbi Shimon D. Eider, page 180.
[7]  שו”ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן ס. וראה שו”ת דברי חכמים מאת הרב אריה גינסברג, עמ’ קפו, שאילה 32 ובהערה.
[8] סידור פסח כהלכתו מאת הרב שלמה זלמן גרוסמן, פרק ח’, עמ’ סג, הערה 7. ראה גם: הרב אליעזר מלמד
[9]   Star-K: 40 minutes, Rav Tzvi Rimon: one hour, OU: an hour and a half  (See related links)
[10] : מובא בשם הרב שלום אלישיב זצ”ל בספר סידור פסח כהלכתו מאת הרב שלמה זלמן גרוסמן, תש”מ, פרק ח’, עמ’ סה, סעיף ג-1.
[11]   “הכשרת תנורי אפיה לפסח – בעייתית ביותר. … למעשה, יש להמנע מלהכשיר תנור לפסח.”, הכשרות, מאת הרב יצחק יעקב פוקס, תשס”ב, עמ’ קסט-קע.
[12]גם לשיטות המצריכות ליבון חמור לתנור אפיה, יש להקל בפינות הדלת משום צירוף מספר ‘קולות’. ראה דיון מקיף במאמרו של הרב הגאון יצחק הלפרין,   “שימוש בתנור פירוליטי לבשר ולחלב והכשרתו לפסח” , עטרת שלמה – קובץ שנתי מרכזי, תשס”ג, מכון מדעי טכנולוגי להלכה.
[13] בעניין כיסוי הדלת בתנור פירוליטי ראה: סידור פסח כהלכתו מאת הרב שלמה זלמן גרוסמן, פרק ח’, עמ’ סה סעיף ג-2.
[14]  הרב ישראל בלסקי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *